Regulamin

Regulamin szkoły narciarskiej BFC Ski School:

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach z instruktorem w BFC SKI School jest:
  • Wykupienie lekcji w szkole narciarskiej oraz karnetu w kasie.
  • Stawienie się na zajęciach o wyznaczonej godzinie oraz w wyznaczonym miejscu.
  • Opóźnienia wynikające z winy uczestnika działają na jego niekorzyść.
 2. Wszyscy uczestnicy zajęć powinni posiadać odpowiedni ubiór oraz sprzęt:
  • Narty – sprawne bez wad o odpowiedniej długości w zależności od wieku i umiejętności,
  • Buty narciarskie – w odpowiednim rozmiarze.
  • Wiązania - zapewniające bezpieczeństwo jazdy.
  • Kask narciarski – obowiązkowo do lat 16
  • Kamizelka – obowiązkowo - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na stoku podczas zajęć oraz identyfikowanie się z grupą. Kamizelka będzie wypożyczana na czas kursu.
 3. Szkoła narciarska nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za klientów, którzy nie złożą oświadczenia, iż stan zdrowia uczestnika zajęć pozwala na jego udział w kursie.
 4. Za rzeczy pozostawione bez opieki szkoła nie odpowiada.
 5. Wpłata za lekcję przez opiekuna lub rodzica osoby niepełnoletniej jest równoważna ze zgodą opiekuna lub rodzica na uczestnictwo w zajęciach.
 6. Instruktor rozpoczyna zajęcia po potwierdzeniu wniesienia opłaty.
 7. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową NNW i OC.
 8. Jedna jednostka lekcyjna trwa 55 minut.
 9. Szkoła i instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć.
 10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe podczas lekcji.
 11. W przypadku nieobecności uczestnik zobowiązany jest powiadomić prowadzącego telefonicznie lub pocztą internetową na adres szczesliwice@bfc.pl, co najmniej 2 dni wcześniej.
 12. BFC Ski School pobiera opłatę za zajęcia, które nie zostały odwołane.
 13. Zwrotów udzielamy tylko i wyłącznie w przypadku udokumentowanej choroby.
 14. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 15. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (np. pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów itp), należy przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwość prowadzącemu.
 16. Zalecamy wykonywanie badań kontrolnych minimum raz do roku.
 17. Rodzice / Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, edycję zdjęć oraz publikacje osiągnięć dzieci.
 18. Wpłata za lekcję oznacza akceptację powyższego regulaminu.